ПСОВ – гр.Обзор-Бяла

Клиент: Община Несебър
Финансиране от: Община Несебър
Период: 1993– 2003г.
Условия на договора: Проектиране; Авторски надзор
Кратка история на проекта:
Градовете Обзор и Бяла са разположени на Черноморското крайбрежие в близост един до друг. Първият проект е от 80-те години, а първите строителни работи завършват през 1993г. Фирма БОРА спечелва проведения през 1993г. търг за осъвременяване на работния проект. Датската агенция по опазване на околната среда (DEPA)  финансира доставката и монтажа на машинното и електро оборудване по водната линия.

Дейности по проекта:
БОРА изготвя актуализация на работния проект и извършва авторски надзор.
Във връзка с  проекта на DEPA, фирма БОРА извършва  техническо съдействие като местен проектант.

« 1 на 3 »

>> Виж всички проекти