За нас

Основната дейност на БОРА ЕООД е в областта пречистване на отпадъчни води: комунално-битови пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни ферми.

БОРА извършва следните дейности:

 • Проучване и проектиране;

Фирмата изготвя пълни работни проекти за изграждане на пречиствателни станции:

-технологична разработка
-строителни чертежи на съоръженията
-машинно-конструктивна разработка на съоръженията
-монтажни чертежи на оборудването
-електро проекти
-проекти по автоматика на управлението
-проекти по всички комуникации на площадката на пречиствателната станция.

 • Упражняване авторски надзор при изпълнението;
 • Въвеждане в експлоатация и технологична настройка;
 • Обучение на персонала;
 • Разработка на доклади за оценка на въздействието върху околната среда;
 • Изготвяне на тръжна документация;
 • Доставка на оборудване;
 • Консултантска дейност по международни проекти.

БОРА гарантира перфектно обслужване на клиентите като приоритетите в това отношение са:

 • отчитане на изискванията и претенциите на възложителя;
 • спазване на договорените срокове;
 • осигуряване на високо качество на услугите;

Основен принцип на работа е ангажираността със съответния договор от възлагането му до неговото завършване. През целия процес се оказва съдействие на възложителя при необходимите съгласувания, тръжни процедури, експертизи и т.н. Изградена е схема на работа, която гарантира информираност на клиента във всеки един момент на проектния процес и осигурява възможност за текущи корекции и изменения.