ПСОВ – гр. Хасково

Клиент: СП Холдинг
Финансиране от: Програма ISPA на ЕС
Период: 2008-2009г.
Условия на договора: Проектиране по технология на фирма „Biwater“, Англия; Авторски надзор
Кратка история на проекта:
Станцията е предназначена да пречиства отпадъчните води от гр. Хасково, който е един от основните замърсителите на р. Хасковска. Станцията е оразмерена за 98 667 ЕЖ и Qср.дн. = 29 733 м3/ден.
Проектът е част от програма за проектиране на градски пречиствателни станции за отпадъчни води на градовете с над 10 000 ЕЖ по Оперативна програма „Околна среда“.
Дейности по  проекта:
Фирма БОРА изготвя работен проект по всички части и привежда техническата документация към българските стандарти, упражнява Авторски надзор на проекта.

« 1 на 2 »

>> Виж всички проекти