ПСОВ – гр. Пазарджик

Клиент:Община Пазарджик
Финансиране от:Програма ISPA на ЕС
Период:2005 – 2008г.
Условия на договора:Проектиране съвместно с “INFILCO”, Испания
Кратка история на проекта:
Проектът е за изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Пазарджик с капацитет 100 000 ЕЖ и стартира през 2005г. след приключването на международна тръжна процедура.

Дейности по проекта:
Фирма БОРА извършва работното проектиране съвместно с испанската фирма “INFILCO”.

« 1 на 3 »

>> Виж всички проекти