ПСОВ – гр.Несебър-Сл. бряг-Равда

Клиент:Община Несебър
Финансиране от:Министерство на околната среда и водите
Период:2004 – 2005г.
Условия на договора:Проектиране; Авторски надзор; Пуск и наладка
Кратка история на проекта: Проектът е за разширение, реконструкция и модернизация на съществуващата ПСОВ „Равда” в два етапа.С изграждането на новите мощности от първи етап се постигна ефективно пречистване на отпадъчните води от 75 000 ЕЖ. Проектът стартира през 2004г. след приключването на тръжна процедура за първи етап. Отпадъчната вода е пусната през разширението през юни 2005г. Използуваният прекъснат метод ( SBR ) за пречистване е една съвременна технология с напълно автоматизирани процеси.

Дейности по проекта: Фирма БОРА извършва работното проектиране по всички части, авторски надзор и въвеждане на станцията в експлоатация.

« 1 на 3 »

>> Виж всички проекти