ПСОВ – гр.Сливен

ПСОВ – гр.Сливен – реконструкция на каловото стопанство
Клиент:Община Сливен; МОСВ
Финансиране от:Община Сливен; НФООС към МОСВ
Период:1994 – 2001г.
Условия на договора:Проектиране; Авторски надзор; Пуск и наладка

Кратка история на проекта:
Съществуващата станция е проектирана през периода 1972–1974г. Въведена е в експлоатация през 1981г.Целта на реконструкцията е актуализиране на технологичната схема на каловото стопанство.Проектът включва цялостно изменение и модернизация на технологичната схема по линия на утайката.

Дейности по проекта:
Фирма БОРА извършва работното проектиране на база доставено оборудване на фирма Huber, Германия.Нейните специалисти упражняват непрекъснат авторски надзор по време на строителството и извършват пуска и наладката на монтираното оборудване.

« 1 на 2 »

 

>> Виж всички проекти