Екип

Състав на фирмата:
Фирмата се състои от специалисти в областта на пречистването на отпадъчни води, повечето от които имат дългогодишен опит. Екипът включва:

  • Инженер-технолози /ВиК/
  • Архитект
  • Строителни инженери
  • Машинни инженери
  • Електро инженери
  • Инженери КИПиА
  • Техници

Фирмата е комплектована с всички необходими специалисти, покриващи изискванията за проектиране по Наредба № 4/ 2001 г. за обем и съдържание на инвестиционните проекти с Удостоверения за пълна проектанска правоспособност и предлага проекти на високо съвременно технологично ниво. Графичните чертежи са изработени на съвременна компютърна и офис техника.