БОРА ЕООД – Проучване, проектиране, доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води, водоснабдителни и канализационни системи; консултантска дейност.

Фирма БОРА ЕООД е създадена през 1991 год. Основната ѝ дейност е в областта пречистване на отпадъчни води – битови пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни ферми. В своята повече от двадесет годишна история фирмата успя да утвърди  името си в страната и в чужбина и има множество реализирани проекти. Участва в проектирането на  пречиствателни станции за отпадъчни води съвместно със западни консултантски фирми с доказани качества във водния сектор.

Фирма БОРА ЕООД е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2008, даващ гаранция за високо качество на извършваните от нея услуги.

BORA logo

Политика по качество и околна среда